Styret

Styret i Husstyret Gade

Leiar: Ingeborg Lærum

Nestleiar: Vera Jane Erchinger

Økonomiansvarleg: Marte Elise Eide

Sekretær: Kjell Inge Erikstad

 

Har du spørsmål? Rett dei gjerne mot sg_styret@uib.no