Styret

Styret i Husstyret Gade

Leiar: Kjell Inge Erikstad

Nestleiar: Amalie Austgulen

Økonomiansvarleg: Marte Elise Eide

Klubbansvarlig: Pauline Huang

 

Har du spørsmål? Rett dei gjerne mot husstyretgade@uib.no