Reserver klubben

OBS!
Gade studenthus er tilgjengelig på lik linje med andre bygg denne hausten. Dei som ynskjer å booke klubben må halde seg til følgjande reglar pga smittevern:

– Det må leggjast til rette for at gjestar lett kan oppretthalde god handhygiene f eks ved å setje fram handsprit
– Ansvarleg arrangør må ha oversikt over kven som deltek i arrangementet med tanke på smittesporing i etterkant.

Ellers skal sjølvsalgt gjeldande retningslinjer frå FHI også følgjast.  🙂

Har du problem med å laste inn kalendaren? Forsøk å vere pålogga eduroam, eller bruk UiB sitt VPN.